Sverige har i sommar skakats av flera allvarliga skogsbränder. Vi hjälper dig hitta viktig information om pågående bränder i landet.

Höga temperaturer och knapp nederbörd har lett till att flertalet skogsbränder härjar i Sverige. Se till att hålla dig uppdaterad om det aktuella läget via myndigheter så som SMHI, MSB och polisen. Vi gör det enkelt för dig att hitta!

SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut)

Med SMHI:s brandriskprognos får du koll på risken för gräsbrand samt för både antändning och spridning av skogsbrand. Myndigheten skickar även ut varningar om läget.

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)
Hos MSB hittar du aktuell lägesbild med uppdateringar flera gånger dagligen. Det går även läsa om hur MSB arbetar och vilka åtgärder som utförs.

SOS Alarm
Även hos SOS Alarm ges lägesbild flera gånger om dagen. Läs bland annat om hur många ärenden klassade "Brand i terräng" som pågår och trycket på SOS-centralerna. Här publiceras även en karta över de platser i landet där det brinner just nu.

Kommun & länsstyrelse
Vill du veta vilka regler som gäller för just dig är det i första hand din kommun eller länsstyrelse du ska kontakta. Här kan du till exempel få information om eldningsförbud, torka och vattenbrist.

Polisen
Hos polisen kan du läsa om arbetet vid bränder, polisens uppgifter och vad du ska göra i fall någon bryter mot ett eldningsförbud.

Krisinformation.se
Krisinformation.se samlar all krisinformation från Sveriges myndigheter på en och samma plats.