Vaderinfo.se är en webbplats vars syfte är att jämföra vädret i Sverige och dess källor.

Datan hämtas via apier och andra databaser från källor i Norden (Norge, och Sverige) vi har även med WeatherUnderground i USA. Vi planerar att addera några till bla från Finland i det närmaste.

Vaderinfo.se drivs av Quality Unlimited AB ett pionjärföretag på den Svenska internethimlen. Vi har utvecklat och driver flera populära internettjänster bland annat www.hus.se och www.test.se.

Quality Unlimited AB
Magasinsgatan 2
46130 Trollhättan.

[email protected]