SMHI rapporterar att brandrisksäsongen har anlänt.

Det finns i nuläget liten eller måttlig risk för gräsbrand. Främst är det södra Sverige, med Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Bohuslän och Västra Götaland som är i riskonen. Varningen gäller i huvudsak längs med strandkanterna mot Kattegatt, Östersjön samt kring både Vänern och Vättern. 

SMHI:s prognos visar även att det finns risk för brand längs med östra strandkanten upp till Umeå, samt kring Storsjön vid Östersund.