SMHI varnar för gräsbränder i landet.

Nästintill halva Sverige varnas för en förhöjd risk för gräsbränder på tisdagen. Varningen omfattar samtliga län mellan Skåne och Västernorrland.

Även under onsdagen ligger varningen kvar över delar av landet.