​Fredagen den 20 mars är en solförmörkelse att vänta - och den kommer gå att se från Sverige.

Solförmörkelsen är partiell och solen kommer därmed inte att skymmas helt av månen, från Sverige sett. Månen beräknas som mest att täcka drygt 90 procent av solytan, vilket sker i nordvästra delarna av landet. Den minsta förmörkelsen sker i landets sydöstra delar med runt 80 procent täckt solyta. Nästa solförmörkelse av sådant slag, som täcker solytan till lika stor del och går att se från Sverige, dröjer till år 2039.

Vid bra väderförhållanden kommer det vara möjligt att iaktta förmörkelsen. SMHI varnar dock för att titta rakt på solen, då solstrålningen är stark och kan skada ögonen, och uppmanar i så fall att bära lämpliga skyddsglasögon. Även kameror kan ta skada av direkt solljus.

Månen börjar täcka solen först klockan 09:43 i Skåne och solytan kommer vara som mest täckt omkring klockan 10:50 i landets södra delar. I Stockholm och Haparanda kan förmörkelsen först skådas vid 09:55 respektive 10:05 och är som störst vid 10:55 samt 11:05.

För att se när solförmörkelsen syns bäst hos just dig, se här