Det är nu möjligt för astmatiker och andra känsliga grupper att upptäcka marknära ozon i tid.

En ny tjänst finns nu tillgänglig på SMHI där prognoser för marknära ozon publiceras. 

- Prognoserna täcker en stor del av Europa och kan hjälpa känsliga personer att förbereda sig och planera för att minska eventuella besvär, berättar Joakim Lagner, forskare inom luftmiljö vid SMHI, i ett pressmeddelande.

Höga halter av ozon kan leda till nedsatt lungfunktion, symtom och besvär från luftvägar, samt ger en ökad risk för dödlighet hos känsliga grupper. Under sommartid är de marknära ozonhalterna som högst.

Den nya tjänsten fungerar på så sätt att besökare för muspekaren över en ort eller punkt på en karta och får en prognos för just det området.

- Prognosen visar värden för varje timme så att den som är känslig kan planera sin dag utifrån ozon-halten. Prognosen uppdateras varje dygn, säger Sofi Holmin-Fridell, samordnare inom luftmiljö vid SMHI.