Från och med onsdagen den 1 juni råder bevattningsförbud på större delarna av Gotland.

Gotlands grundvatten är nere på rekordlåga nivåer samtidigt som tillrinningen till öns träsk är allt annat än bra. Det har lett till att Region Gotland nu inför bevattningsförbud på i stort sett hela ön. Endast abonnenter i Fårösund/Bunge, Etelhem, Roma/Björke och Halla/Dalhem är undantagna förbudet.