Det väntas höga temperaturer i delar av Skåne och Halland under början av veckan.

En maximal dygnstemperatur på över 26°C är att vänta i Hallands län samt främst de norra delarna av Skånes län från måndag och minst två dagar framåt. Dessutom varnar SMHI för stor eller mycket stor risk för skogsbrand.