SMHI varnar för både hårda vindar och kraftigt snöfall i norr.

Delar av västra Jämtland, Västerbotten och Norrbotten kan vänta sig hårda vindar med start torsdag kväll. Dessutom väntas det tidvis kraftigt snöfall över området.