Det råder en fortsatt kraftig snösmältning i norra Sverige.

SMHI har gått ut med en varning av klass 2 i östra Norrbotten berörande höga eller mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag. Dessutom varnas det för höga flöden i Västerbotten, Jämtland och norra delarna av Dalarna.