SMHI varnar för halka i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län.

Under tisdag morgon är det risk för isbeläggning på vägarna i Jämtland och Västernorrland. På grund av regn följt av uppehåll och fallande temperaturer finns risk för snabb tillfrysning på våta vägbanor. Detsamma gäller Västerbottens län, dock redan natten mot tisdagen.