Mellan lördag 5 september och söndag 6 september noterades den största dygnsnederbörden för i år.

Det har inte gått obemärkt förbi att södra Närke drabbades av kraftig nederbörd i helgen. Mellan lördag och söndag morgon uppmättes 96,5 millimeter nederbörd i Hjortkvarn, vilket är den störst uppmätta dygnsnederbörden hittills i år. Inget landskapsrekord slogs dock, det mäter 131,3 millimeter och uppmättes redan år 1948.